איתור חנות ספא המלון הסקוטי

ספא המלון הסקוטי
גדוד ברק, המלון הסקוטי - 14100 טבריה

טלפון

04-6710737

שעות פתיחה