תקנון מועדון לקוחות – ל'אוקסיטן ישראל

שימו לב- החל מה-1 בספטמבר 2023, יחולו שינויים בתנאי המועדון. עד אז, תנאי המועדון הקיימים עדיין בתוקף.

מבוא והגדרות

 1. א. "ל'אוקסיטן ישראל" - חברת טרימד בע"מ.
 2. ב. "המועדון" - מועדון לקוחות ל'אוקסיטן ישראל.
 3. ג. "התקנון" - תקנון זה של מועדון לקוחות ל'אוקסיטן ישראל.
 4. ד. המועדון מנוהל ע"י ל'אוקסיטן ישראל, טרימד בע"מ, מרחוב אליהו איתן 30, ראשל"צ, (להלן : "ל'אוקסיטן ישראל") טל': 03-9511945.
 5. ה. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה הן לנשים והן לגברים.
 1. 1. תוקף התקנון

  תקנון זה תקף למצטרפים למועדון L’OCCITANE ישראל החל מה-1/8/2015
 2. 2. חברות במועדון לקוחות ל'אוקסיטן ישראל

  1. א. כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף למועדון לקוחות ל'אוקסיטן ישראל ו/או כל גוף אחר שיקום מטעמו ו/או במקומו, המופעל ומנוהל על ידי ל'אוקסיטן ישראל ובתנאי ששילם את עלות ההצטרפות למועדון ופועל בהתאם לתקנון החברה כי שיהיה מעת לעת. ל'אוקסיטן ישראל, טרימד בע"מ, תהיה רשאית לדחות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.
  2. ב. השימוש במועדון הלקוחות והחברות במועדון הינם לפרטיים בלבד ולשימוש פרטי בלבד וחל איסור לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר.
 3. 3. אופן הצטרפות למועדון לקוחות ל'אוקסיטן ישראל:

  1. א. כל אדם המעוניין להיות חבר מועדון לקוחות ל'אוקסיטן ישראל, מוזמן לגשת לאחד מסניפי רשת ל'אוקסיטן ישראל, להירשם בסניף, או לחילופין להירשם באתר ל'אוקסיטן ישראל il.loccitane.com, לשלם את דמי החבר השנתיים ולהזדהות בקניותיו הבאות באתר/בסניף באמצעות מס' ת.ז. במידה וההצטרפות הינה בסניף הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות אותו ימלא, יחתום ויחזיר למוכר/נית.
  2. ב. החברות במועדון כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים ע"ס 69 ₪ , * לא ניתן להצטרף למועדון ללא רכישה. ל'אוקסיטן ישראל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הסכום מעת לעת. התשלום עבור שנת החברות הראשונה ייעשה במעמד ההרשמה למועדון.
  3. ג. כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
  4. ד. במקרה של אובדן, גניבה, או פגם בכרטיס המונע את השימוש בו יודיע החבר על כך מיידית למועדון ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש. ל'אוקסיטן ישראל תהיה רשאית לחייב את חבר המועדון ב- 10 ₪, או כל סכום אחר שיעודכן מפעם לפעם,בגין הנפקת כרטיס חבר חדש.
  5. ה. מילוי טופס ההצטרפות כמוהו כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון.
  6. ו. לחברה רשימת תפוצה בשם "קבוצת פרובאנס". לשם הבהרה, הרשומים לקבוצת פרובאנס אינם נחשבים לחברי מועדון ל'אוקסיטן ואינם זכאים להטבות חברי המועדון.
 4. 4. תוקף החברות במועדון:

  1. א. החברות במועדון תהיה בתוקף למשך 11 חודשים בתוספת יתרת הימים מיום ההצטרפות עד סוף החודש. לדוגמא: תוקף החברות במועדון למי שהצטרף ביום 15.12.2014 תהיה עד ליום 30.11.2015.
  2. ב. בתום תוקף החברות במועדון רשאי חבר המועדון לחדשה באמצעות תשלום דמי החבר השנתיים באחד מסניפי ל'אוקסיטן ישראל כפי שיעודכנו על ידי ל'אוקסיטן ישראל מעת לעת או דרך האתר הרשמי של ל'אוקסיטן ישראל http://il.loccitane.com.
  3. ג. להסרת ספקות מובהר כי חידוש החברות במועדון מהווה תנאי להמשך קבלת ההטבות המוענקות לחברי המועדון.
 5. 5. ההטבות המוענקות לחברי המועדון:

  1. א. בחודש העוקב להצטרפות/חידוש כרטיס המועדון ייהנה חבר המועדון משובר חד פעמי ע"ס 40 ש"ח, למימוש באתר או בחנויות.
  2. ב. כל חבר מועדון ייהנה מהנחה חד פעמית, פעם בשנה, בקניה שבוצעה בחודש שבו נולד חבר המועדון, בשיעור של 20% (עשרים אחוזים) על רכישה חד פעמית על מגוון המוצרים ללא כפל מבצעים ובנוסף 20% (עשרים אחוזים) על רכישה חד פעמית של טיפולי ספא באחת מחנויות רשת ל'אוקסיטן ישראל או באתר החברה, ללא כפל מבצעים.
   כמו כן ל'אוקסיטן ישראל רשאית להגביל את ההנחה ולהחריג קטגוריות מוצרים עליהם לא תינתן הנחה ולאסור כפל מבצעים בתקנון ספציפי לכל מבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן ל'אוקסיטן ישראל רשאית להגביל את ההנחה לקניה באתר האינטרנט של החברה ולנהל הטבות שונות באתר האינטרנט ובחנויות הרשת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. ג. חבר מועדון יהיה זכאי לקבל מתנת מועדון חודשית אחת בחודש, מותנה בקנייה חודשית, בקניה אחת בחודש של מוצרים ו/או טיפולי ספא בסכום של 200 ₪ ויותר.
   לשם הבהרה, על החבר המועדון לרכוש בסכום של 200 ₪ נטו לאחר מבצעים בחנות, כגון לדוגמא: מימוש נקודות שצבר, הנחת יום הולדת, מימוש גיפט קארד ומימוש שובר מתנה של חברה חיצונית. *תשלום עבור חברות במועדון לא יחשב כחלק מצבירת הסכום ל-200 ₪ לצורך קבלת מתנת החודש ולא יחשב כחלק מצבירת הסכום לצורך קבלת משלוח חינם.
   מתנת המועדון תקבע על ידי ל'אוקסיטן ישראל ושוויה ישתנה על פי מלאי ומחירון החברה המלא (לא כולל מבצעים). מספר מתנות מועדון מקסימלי שניתן לקבל בשנת חברות אחת במועדון הינו 12 ולא ניתן לקבל 2 מתנות מועדון באותו החודש.
  4. ד. חבר מועדון זכאי לכ-10% (עשרה אחוזים) הנחה ממחיר המחירון המלא של טיפולי ספא לאורך כל השנה בה המועדון שלו תקף, ללא כפל מבצעים.
  5. ה. צבירה ומימוש נקודות:

   • צבירה ומימוש נקודות יתאפשרו בכל ימות השנה למעט ימי מבצעים מיוחדים עליהם יצא תקנון נפרד, לדוגמה: שופינג יל ועוד
   • צבירת נקודות תעשה עבור כל רכישה של חבר מועדון באחת מחנויות הרשת או באתר החברה בשווי 10% מסכום הקניה ששולם נטו בפועל. יודגש כי ל'אוקסיטן תהא רשאית לשנות את גובה אחוז ההטבה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות
   • לחברי המועדון ו/או בכלל.
   • לא ניתן לצבור נקודות על רכישת דמי חברות המועדון.
   • שווי כל נקודת זכות אותה יצבור חבר המועדון הינה 1 ₪. את הנקודות שנצברו ניתן יהיה לממש, קרי– להפחית 1 ₪ בגין כל נקודה, מסכום העסקה שתבוצע לאחר העסקה בה נצברו נקודות הזכות ולאחר שחבר המועדון צבר בכרטיסו לכל הפחות 125 נקודות.
   • במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש נקודות הזכות או שוברים לא תתבצע צבירה של נקודות.
   • נקודות הזכות יעמדו לרשות הלקוח כל עוד החברות שלו במועדון בתוקף ולמשך 90 יום מתם החברות מכל סיבה שהיא. בתם 90 יום כאמור יאופסו הנקודות ולא ניתן יהיה לממשם. צבירת ומימוש נקודות הזכות בחנויות מותנית בהצגת כרטיס המועדון, העברתו במחשב וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות.
   • לא יצברו נקודות כאשר התשלום מתבצע באמצעות כרטיס מתנה (גיפט קארד) של חברת ל'אוקסיטן או באמצעות זיכוי כספי.
    * בעת שימוש בגיפט קארד מסוג ביימי תתאפשר צבירת נקודות וקבלת מתנת מועדון חודשית לחברי מועדון בתוקף.
   • צבירת נקודות הזכות באתר החברה מותנה במסירת מספר תעודת זהות בעת ההרשמה לאתר לשם צבירת נקודות אוטומטית בכל הזמנה באתר. צבירת הנקודות באתר לא תחול על דמי המשלוח.
   • נקודות הזכות אותן צבר חבר המועדון הינן נקודות אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה במזומן.
   • חבר המועדון יהא זכאי לנקודות אך ורק בגין סכום רכישה נטו בגינו שולמה תמורה (למען הסר ספק לא יינתנו נקודות בגין מימוש הטבות, מבצעים, כרטיסי מתנה ו/או כל דרך אחרת).
   • רכישה במסגרתה בוצע תשלום באמצעות כרטיס מתנה לא תזכה במבצעי מועדון הלקוחות.
   • הטבת יום הולדת (20% הנחה) תינתן מסכום לתשלום נטו לאחר ניכוי נקודות שמומשו בעת הקנייה, ככל ומומשו.
  6. ו. כל חבר מועדון יהיה זכאי להשתתף במבצעים שתעשה ל'אוקסיטן ישראל מעת לעת לחברי המועדון וליהנות מההטבות המגולמות בהם. ל'אוקסיטן ישראל רשאית להגביל את היקף ההטבות במבצעים אלו ולהתנותם בתקנון ספציפי לכל מבצע.
  7. ז. ל'אוקסיטן ישראל עשויה לתת הטבות נוספות לקבוצות לקוחות, בין לבדה ובין בשיתוף פעולה עם גופים מסחריים נוספים וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. ח. להסרת ספקות מובהר כי ל'אוקסיטן ישראל רשאית לשנות את היקף ההטבות לחברי המועדון מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט. ל'אוקסיטן ישראל איננה חייבת להודיע לחברי המועדון על שינוי היקף ההטבות ו/או שינוי תנאי התקנון. על אף זאת מובהר כי באם תבקש ל'אוקסיטן ישראל להקטין את ההטבות לחברי המועדון מעבר לאמור בסעיף 5(א) לעיל תודיע על כך ל'אוקסיטן ישראל בדואר אלקטרוני או בהודעת SMS (מסרון) לחברי המועדון ותאפשר לכל חבר מועדון שיבקש זאת לבטל את חברותו במועדון ולקבל את חלקם היחסי של דמי החבר ששולמו על ידו.
  9. ט. רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל לא תזכה את החבר בהנחות הניתנות לחברי המועדון ול'אוקסיטן ישראל תהיה רשאית לבטל זיכויים ולדרוש את תמורתן המלאה של הרכישות בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל בכל זמן.
  10. י. להסרת ספקות, מובהר כי לגבי מוצרים במבצע או בהנחה יהיה המחיר הקובע לעניין מתן ההנחה לחבר המועדון, המחיר בפועל לאחר ההנחה או המבצע.
 6. 6. השימוש בכרטיס המועדון:

  1. א. מתן ההטבות לחבר המועדון ייעשה באמצעות הצגת כרטיס חבר המועדון בתוקף/תעודת זהות בסניפי ל'אוקסיטן ישראל.
  2. ב. על מנת לקבל את ההטבות יש להציג את הכרטיס למוכרנ/ית ל'אוקסיטן בסניף לפני עריכת חשבון הרכישה. הצגת כרטיס חבר המועדון/תעודת זהות הינה באחריות חבר המועדון בלבד והיא תנאי בסיסי לקבלת ההטבות.
  3. ג. לא יינתנו הנחות רטרואקטיביות לחבר מועדון שלא הציג את כרטיס המועדון/תעודת הזהות במעמד הרכישה ולפני ביצוע החשבון כאמור ולא יתאפשר לחבר המועדון להציג אמצעי מזהה אחר לחברותו במועדון זולת הזדהות באמצעות תעודת זהות.
  4. ד. במקרה של החזרת מוצרים שנרכשו יינתן לחבר המועדון זיכוי בהתאם למחיר ששולם בפועל בקופה לאחר מתן ההנחות כחבר המועדון. להסרת ספקות מובהר כי החזרת מוצרים תיעשה בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של ל'אוקסיטן ישראל כפי שתקבע מעת לעת, בכפוף לחוק, ולפי שיקול דעתה של הנהלת ל'אוקסיטן ישראל. במקרה של זיכוי כספי הנקודות שנצברו ברכישה ימחקו בעת ביצוע הזיכוי.
  5. ה. השימוש בכרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה, גם לא בהצגת תעודה מזהה של חבר המועדון.
 7. 7. פרטים אישים של החבר ועדכון פרטים:

  1. א. החבר אחראי לדווח לל'אוקסיטן ישראל על שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. ל'אוקסיטן ישראל לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד.
  2. ב. פרטיהם האישיים של חברי המועדון יישמרו במאגר מידע של ל'אוקסיטן ישראל ולא יועברו לכל צד ג' אלא בכפוף לאמור בתקנון זה. בהצטרפותו למועדון, מסכים החבר כי מידע שיקבל המועדון מהחבר, לרבות פרטיו האישיים של החבר ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזק במאגר מידע של ל'אוקסיטן ישראל בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם לאמור בתקנון זה ולהוראות כל דין.
  3. ג. שימוש במידע על ידי ל'אוקסיטן ישראל - ל'אוקסיטן ישראל תשתמש במידע שתקבל מהחבר ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגרי המידע של ל'אוקסיטן ישראל בגינו או מידע שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב), למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת (כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, מסרון וכד'), למטרת מתן שירותים לחברי המועדון וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון.
  4. ד. שימוש במידע לשם מתן הטבות - ל'אוקסיטן ישראל רשאית על פי שיקול דעתה, לצורך מתן הטבות לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד, לכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות לחברי מועדון.
  5. ה. שימוש במידע לשם דיוור ישיר - ל'אוקסיטן ישראל רשאית על פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע דיוור ישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד, לכל גורם המבצע את הדיוור לחברי המועדון. להסרת ספקות מובהר כי העברת נתונים זו לשם דיוור ישיר תכלול את שם חבר המועדון, כתובת מגורים ו/או אי-מייל ומספרי טלפון בלבד.
  6. ו. ל'אוקסיטן ישראל רשאית למסור לצדדים שלישיים כלשהם מידע סטטיסטי (שאינו מזהה את חבר המועדון אישית).
  7. ז. במידה ול'אוקסיטן ישראל תצטרף למועדון לקוחות קיים, תהיה ל'אוקסיטן ישראל רשאית להעביר את המידע שהצטבר במאגר המידע של ל'אוקסיטן ישראל אודות חברי המועדון לשימוש אותו מועדון לקוחות אליו הצטרפה ל'אוקסיטן ישראל, בהתאם להוראות כל דין.
  8. ח. להסרת ספקות מובהר כי ל'אוקסיטן ישראל רשאית להעביר מידע אודות חברי המועדון ורכישותיהם בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
  9. ט. החבר מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון. במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.
  10. י. להסרת ספקות מובהר כי בהצטרפותו למועדון מסכים החבר לכך של'אוקסיטן ישראל תשלח אליו מפעם לפעם מידע הכולל דברי פרסום באמצעות הדואר ו/או באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה בדואר האלקטרוני או הודעת מסר קצר (מסרון, לרבות MMS), והכול בקשר לפעילותה של ל'אוקסיטן ישראל.
 8. 8. ביטול חברות במועדון:

  1. א. ל'אוקסיטן ישראל רשאית לבטל חברות אדם במועדון במידה והוא מנהל עם המועדון ו/או עם ל'אוקסיטן ישראל הליכים בערכאות שיפוטיות ו/או במידה ואמצעי תשלום שלו אשר באמצעותן בוצעו רכישות בסניפי ל'אוקסיטן ישראל לא כובדו ע"י בנקים, חברות אשראי וכיו"ב ו/או אם נתפס בגניבה, מרמה וכיו"ב ו/או באם התברר כי חבר המועדון פעל בניגוד לתקנון ו/או אם התברר לל'אוקסיטן ישראל כי חברותו של חבר המועדון עלולה לגרום נזק לל'אוקסיטן ישראל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  2. ב. חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב למועדון. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש במשרדי ל'אוקסיטן ישראל.
  3. ג. ל'אוקסיטן ישראל תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה של 30 יום מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד לזמן ההודעה.
  4. ד. חבר המועדון עשה שימוש בחברותו לצרכים מסחריים.
 9. 9. כללי:

  1. א. ל'אוקסיטן ישראל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועלפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש.
   נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בל'אוקסיטן ישראל ובאתר ל'אוקסיטן ישראל באינטרנט il.loccitane.com
  2. ב. ל'אוקסיטן ישראל רשאית להקים מועדוני לקוחות נוספים ולקבוע את התקנון להצטרפותם והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. ג. ל'אוקסיטן ישראל היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.
  4. ד. ל'אוקסיטן ישראל רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמליו וכד'.
  5. ה. דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
  6. ו. החבר מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו יישות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום התחייבויות המועדון מוטלת על ל'אוקסיטן ישראל.
  7. ז. כל התנהגות של המועדון לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור על הזכויות וההתחייבויות כאמור בתקנון זה.
  8. ח. מתן הטבות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של ל'אוקסיטן ישראל. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור, תפעל ל'אוקסיטן ישראל לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד ל'אוקסיטן ישראל בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן

חתימת מנכ"ל טרימד,
מר שלומי שניזיק

חיבור החשבון למועדון

זהו מספר הטלפון שלך השמור אצלנו במערכת,

הקליקי לצורך קבלת SMS לאימות: