מדיניות פרטיות 

האתר https://il.loccitane.com/ (להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת טרימד בע"מ , ח.פ: 512536566   אליהו איתן 30 ראשל"צ (להלן: "החברה").

מדיניות פרטיות זו מפרטת את הכללים וההוראות לעניין איסוף, עיבוד, שימוש ואחסון של המידע המתייחס אליך (להלן: "המידע") על ידי הקבוצה.

שימושך באתר, מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מותנית לכלל התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו ובכלל זאת לאיסוף, לעיבוד, לשימוש ולאחסון של המידע באופן המתואר במדיניות פרטיות זו. אנא קרא מסמך זה בעיון ובמידה ואינך מסכים באופן מלא לאיסוף ו/או לעיבוד ו/או לשימוש ו/או לאחסון של המידע בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, הימנע מלעשות שימוש באתר.

יובהר כי הוראות מדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לשני המינים כאחד. כמו כן, בכל מקום בו מנוסחת המדיניות בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים, לפי העניין. 

 1. מסירת מידע על ידך 

1.1  במסגרת השימוש, הרישום או יצירת חשבון באתר אתה עשוי להתבקש למסור פרטים אודותיך כגון שמך ופרטי ההתקשרות עמך (טלפון, כתובת, כתובת דוא"ל וכו’) וכן לבחור שם משתמש וסיסמה אישית (באשר לשם המשתמש והסיסמה – החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות, ומומלץ כי תשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם).

על מנת להצטרף למועדון הלקוחות ייתכן שתתבקש למסור פרטים נוספים אודותיך (בנוסף לשמך ולפרטי ההתקשרות עמך), כגון תאריך לידה, מצב משפחתי, מגדר, מספר תעודת זהות וכו’.

גם בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני לחברה, או בפניה באמצעי אחר לחברה, יכול ויתקבלו אצל החברה פרטים אישיים אודותיך.

1.2  במידה ובחרת לרכוש שירותים ו/או מוצרים מסוימים המוצעים למכירה באתר, ייתכן שתתבקש למסור מידע נוסף על-מנת לבצע את הרכישה כאמור כגון כתובת למשלוח, הערות ובקשות מיוחדות הנוגעות להזמנתך ופרטי אמצעי התשלום שלך. במסגרת זאת, אנו נשמור מידע על הרכישות והרגלי הצריכה שלך (כגון פריטים שנרכשו, תאריכי רכישה וכו’) ונתונים פיננסיים אחרים.

יודגש שהחברה לא תשמור בשום מקרה את פרטי כרטיס האשראי שלך. המידע אשר יימסר על ידך כחלק מהליך התשלום, יועבר ישירות לספק הסליקה של החברה לשם עיבודו, אחסונו וביצוע התשלום, ויטופל על ידי ספק הסליקה בהתאם להוראות תקני חברות האשראי החלים עליו.

1.3  בנוסף למידע אשר נאסף כמתואר לעיל, אתה עשוי לבחור לשתף עמנו מידע נוסף לגביך במסגרת השימוש באתר, ובמידה ובחרת לעשות כן, אתה עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך הבלעדית.

1.4  יודגש כי המידע שיימסר על ידך אגב השימוש באתר לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים כאמור לעיל, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך כל חובה חוקית למסרם.

 1. מידע שנאסף בעת השימוש באתר

2.1  בנוסף לקבלת פרטים מזהים אודותיך באופן יזום על ידך, בעת השימוש באתר עשוי להיאסף מידע רב נוסף. המידע נאסף באופן אוטומטי והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו באתר, פעולות שבוצעו בו, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו הגולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו"ב. 

2.2  כמו כן, האתר עשוי להשתמש בנתונים ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן, כמה זמן שהו מבקרים בכל דף מדפי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר וכיצד באפשרותנו להתאים את דפי האינטרנט שלנו בצורה טובה יותר לצרכי הגולשים/המבקרים. האתר יכול לצבור את הנתונים הללו ולעשות בהם שימוש כאמור.

2.3  כך למשל, האתר עשוי לעשות שימוש ב- cookiesאו אמצעי עקיבה טכנולוגיים אחרים, שהנם למעשה קבצים שהוצבו/הממוקמים על גבי מחשב הגולש על ידי שרת האינטרנט של האתר ואשר מאפשרים לזהות את הגולש. ה- cookies יכולים לספק מידע אודות סוג המחשב, תוכנת המחשב והגלישה שהגולש משתמש בהם, מידע לגבי כתובת ה- IP שממנה הלקוח התחבר/התקשר לאתר ועוד.

2.4  בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים (למשל: גוגל אנליטיקס פייסבוק ואינסטגרם ועוד) כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר על מנת לאבחן את הפעילות באתר ולעקוב אחר התנהגות המבקרים באתר (הקלקות, כניסה ללינקים וכד’) ותחומי העניין שלהם. מובהר כי מדיניות זו, אינה מכסה או נוגעת לאופן שבו צדדים שלישיים עושים שימוש ב-cookies או באמצעי העקיבה שלהם.

2.5  לתשומת לבך, עצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת ה- cookies או אמצעי העקיבה על מחשבך וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.  אם אינך מעוניין לקבל cookies או אמצעי העקיבה, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-cookies או אמצעי העקיבה במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר עשוי שלא להיות מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה-cookies או אמצעי העקיבה עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.  

 1. השימוש במידע

3.1  השימוש במידע שתמסור וגם במידע שייאסף תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות:  

3.1.1  כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר ולרכוש מוצרים;

3.1.2  כדי לנהל ולתפעל את מועדון הלקוחות של החברה (ככל שתצטרף למועדון הלקוחות).

3.1.3  כדי ליעל את הפעילות העסקית של הקבוצה (לרבות ביצוע אנליזה וסטטיסטיקה של כלל הפעילות העסקית בקבוצה) ולאפשר לחברה לקבל שירותים שונים מחברות אחרות בקבוצה.

3.1.4  כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

3.1.5  כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

3.1.6  כדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי ושיווקי להעדפותיך האישיות ו/או להרגלי הקנייה שלך כגון מבצעים, קופונים ומסרים;

3.1.7  כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר מוצרים, שירותים תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שאנו עצמנו או הקבוצה נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. למען הסר ספק, מידע כזה ישוגר אלייך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ"ב-1982.

3.1.8  לשם תפעולו ופיתוחו של האתר או אמצעים טכנולוגיים נוספים של הקבוצה.

3.1.9  לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר;      

3.2  כמו כן, החברה עשויה להעביר את המידע כאמור לצדדים שלישיים במקרים המפורטים להלן:

3.2.1  בעת רכישת מוצרים באתר החברה תהיה רשאית להעביר את המידע לספקים אשר העברת המידע אליהם נדרשת לצורך אספקת מוצרים אלה (למשל: ספקי שירותי השילוח של המוצרים, ספקי סליקה, תפעול אמצעי תשלום וחברות אשראי).

3.2.2  לצורך מימוש המטרות הנקובות לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר את המידע לקבוצה.

3.2.3  במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש של האתר ו/או במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;

3.2.4  אם החברה תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי;

3.2.5  לשם אימות המידע שסיפקת לחברה בעת שימושך באתר במטרה להגן על החברה מפני מעשי מרמה והונאה וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;

3.2.6  בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, נחוץ כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק לגופו או רכושו של צד שלישי;

3.2.7  החברה תהיה רשאית למסור ולשתף מידע עם ספקים וקבלני משנה שלה המספקים לה שירותים בקשר עם ניהול ותפעול האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי;

3.2.8  החברה תהיה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ותפעול האתר, וכן עם שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.2.9  ככל שהחברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, החברה תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

 1. שמירת המידע

4.1  אנו נשמור את המידע לטובת השימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לפרק זמן כנדרש לטובת השימושים כאמור.

4.2  השרתים עליהם יאוחסן המידע, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך.

4.3  בשימוש באתר הנך מאשר באופן מפורש לחברה להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה. במידה ואינך מאשר זאת, עליך להפסיק כל שימוש באתר, לסגור את חשבונך באתר ולבטל את חברותך במועדון הלקוחות.

 1. אבטחת מידע

5.1  באתר ובשרתים בהם נשמר המידע מיושמות מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר ו/או השרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. הנך מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.

5.2  בשימוש ורכישה באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמם עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטתם וננקטו מאמצים סבירים למנוע את האירועים.

 1. זכות עיון במידע

6.1  על-פי חוק הגנת פרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב, במידע שלו אשר מוחזק על ידי החברה. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם או ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981.  

 1. סמכות שיפוט והדין החל

7.1  מדיניות פרטיות זאת והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על הצדדים כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הלקוח.

7.2  הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה למדיניות פרטיות זאת, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.

 1. שינוי ועדכון מדיניות הפרטיות

8.1  אנו התחייבנו לדבוק בעקרונות היסוד של הגנת המידע ורואים במדיניות פרטיות זו כמחייבת בבסיסה. לפיכך, אנו בודקים באופן קבוע את מדיניות הפרטיות שלנו על מנת להבטיח כי היא נקייה מטעויות, מכילה את כל המידע הנדרש, מיושמת במלואה ועומדת בעקרונות הגנת המידע והחקיקה הרווחת.

8.2  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, באמצעות העלאתה לאתר (להלן: "מדיניות הפרטיות המעודכנת"). מדיניות הפרטיות המעודכנת תיכנס לתוקף לאחר העלאתה לאתר, או במועד אחר שיפורט במדיניות הפרטיות המעודכנת ותחול לגבי שימושך באתר מנקודה זאת והלאה. המשך שימושך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי מדיניות הפרטיות המעודכנת ולפיכך אנו ממליצים לך לעבור על מדיניות הפרטיות המעודכנת בטרם כל שימוש באתר.

 1. יצירת קשר

לבירורים נוספים ולפניות בנוגע למדיניות פרטיות זאת ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה בכתובת אליהו איתן 30 ראשל"צ  בטלפון/וואטסאפ 03-9435301 בימים א’-ה’ בין השעות 10:00 עד 16:00 או באמצעות דואר אלקטרוני Service@loccitane-il.com

מדיניות פרטיות- חשבונית דיגיטלית

   1. כללי

    במדיניות זו נפרט אודות המידע האישי הנאסף והשימושים הנעשים בו עת הפעלת השירות של הפקת הקבלה או החשבונית הדיגיטלית במסגרת רכישה של מוצרים בסניפי חברת _טרימד_בע"מ ח.פ. 512536566 (להלן "השירות" ו/או "החברה״ או "הרשת").

    מטרת מדיניות פרטיות זו הנה כאמור לפרט אודות המידע הנאסף אודות לקוחות החברה במסגרת הפקת הקבלה או החשבונית הדיגיטלית – שירות המוגש על ידינו ללקוחות החברה הרוכשים מוצרים ו/או פריטים בסניפי הרשת בגינם נדרשת החשבונית או הקבלה (להלן "הלקוח" ו/או "הלקוחות").

    תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הנוגעים לשירות. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת גם באתר האינטרנט של החברה -.https://il.loccitane.com/ (להלן "אתר החברה").

    מדיניות זו אינה משקפת את המידע הנאסף בכניסה לאתר החברה כאשר כניסה לאתר החברה כפופה למדיניות הפרטיות העדכנית בו והרלוונטית אליו.

    כל שימוש בשירות על ידי הלקוח המקבל לידיו חשבונית או קבלה דיגיטלית בגין רכישת מוצר או פריט בסניפי הרשת יעיד על הסכמה. המדיניות עשויה להשתנות מעת לעת – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

    1. השירות

    השירות הניתן על ידי החברה כולל את איסוף ועיבוד המידע לצורך הפקת חשבונית דיגיטלית היישר למספר הטלפון או כתובת הדוא"ל המבוקשת של הלקוח וכן, שמירתה ועיבוד המידע הקיים בה.

    בעניין זה יובהר, כי השירות של הפקת החשבוניות הדיגיטליות יינתן באמצעות חברה חיצונית Pairzon ח.פ. 516165040 המספקת לחברה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות נשוא רכישות המוצרים ו/או הפריטים בסניפי הרשת.

    השירות יאפשר ללקוח לצפות בקבלות וחשבוניות מרכישות שביצע בסניפי הרשת באמצעות מסירת מספר הטלפון הנייד שלו בעמדת התשלום המצויה בסניף הרשת וקבלת קישור לקבלה או החשבונית הדיגיטלית כהודעת SMS למכשיר הנייד או לחילופין, שליחת הקבלה או החשבונית לכתובת הדוא"ל שימסור הלקוח . כאמור, בעת ביצוע הרכישה בסניפי הרשת, הלקוח ככל שיהיה מעוניין בקבלת חשבונית דיגיטלית יתבקש למסור לעובד הסניף בקופה כתובת דוא"ל או מספר טלפון לצורך שליחת החשבונית הדיגיטלית אליו. לאחר מכן, הלקוח יקבל את החשבונית הדיגיטלית באמצעות הודעת sms הכוללת קישור אשר לחיצה עליו (על הקישור) תאפשר ללקוח לצפות בחשבונית הדיגיטלית או לחילופין, באמצעות שליחת החשבונית הדיגיטלית לכתובת דוא"ל שהלקוח מסר לעובד הסניף בקופה.

    כמו כן, ללקוח תעמוד האופציה לשחזר את החשבוניות הדיגטליות בסניף לפי מספר טלפון.

    1. איסוף מידע

    לצורך מתן השירות, הלקוח כאמור יידרש למסור מספר טלפון נייד ו/או כתובת דוא"ל לצורך שליחת קבלת הקבלה ו/או החשבונית הדיגיטלית אליו ישירות לטלפון או לדוא"ל.

    לאחר מכן, ייאסף כל המידע הקשור באותה רכישה אשר בוצעה בסניף הרשת כגון, מועד הרכישה והתשלום, פרטי הרכישה, פרטי קשר – דוגמת מספר טלפון וכתובת הדוא"ל וכן, כל מידע אחר הנדרש לצורך הפקת החשבונית. כל המידע הנ"ל הקשור באותה רכישה אשר בוצעה בסניף יישמר במאגרי המידע הן של החברה והן של חברת Pairzon המספקת לחברה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות הפועלים על פי כל דין.

    חברת Pairzon לא תשמור מידע אישי אודות הלקוחות (למעט מספר טלפון או כתובת דוא"ל בהתאם למידע אשר ימסור לקוח החברה לצורך קבלת השירות) אלא אם ביקשו באופן מפורש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה כאשר בכל הנוגע להצטרפות למועדון הלקוחות של החברה, קיימת מדיניות פרטיות נפרדת.

    כמו כן, החברה תהיה רשאית לעשות במידע אשר פורט בסעיף 3.2 לעיל שימוש למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות ואף למסור את המידע הסטטיסטי לצדדים ג' לרבות מפרסמים וזאת, בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים ג' לא יזהה את הלקוח באופן אישי ו/או את החברה.

    כאמור, החברה רשאית לאסוף ולהסיק מידע צרכני, התנהגותי, וסטטיסטי אודות הרגלי צריכה לא מזוהים של לקוחותיה וזאת, במסגרת מתן השירות.

    מובהר כי אין כל חובה חוקית למסור את המידע המפורט לעיל, ומסירתו תלויה אך ברצון ובהסכמה החופשית של הלקוח. עם זאת, מסירת המידע עשויה להידרש על מנת לקבל את השירות המוצע שכן בלעדיו החברה לא תוכל לספקו.

    בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירות, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת ספקי מחשוב, ספקי שירותי ענן (אחסון המידע) וכיוצא באלו, לרבות מחוץ לגבולות ישראל.

    יש למסור מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשם הלקוח ובעבורו ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים.

    1. שימוש במידע

    החברה תעשה שימוש ועיבוד של המידע הנאסף במסגרת השירות וכמפורט בסעיף 3.2 לעיל וכחלק אינהרנטי מתהליך הרכישה של מוצר או פריט בסניפי הרשת ולצורך הפקת החשבונית או הקבלה הדיגיטלית נשוא הרכישה (להלן: "המידע").

    המידע הנ"ל ישמר במאגרי המידע הן של החברה והן של חברת Pairzon וזאת, לצורך משלוח חשבוניות דיגיטליות נוספות עבור לקוחות החברה בעת רכישות נוספות שיבוצעו בסניפי הרשת. בנוסף, החברה תשמור תיעוד אודות הסכמת הצרכנים לקבלת החשבונית הדיגיטלית או הסכמה כללית לדיוור.

    החברה כאמור עשויה לעשות שימוש במידע לצורך הפקת נתונים סטטיסטיים, מצרפיים ואחרים למטרות שיווק או שיווק ממוקד.

    כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע לשם מניעת הונאות, אבטחת השירותים, למטרות תפעוליות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, ויצירת קשר עם הלקוח.

    החברה עשויה לעבד את המידע גם למטרות ניהול, ייעול, התאמה ושיווק של השירות.

    ככל ובמסגרת השירות יופיעו פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים, דע כי לחיצה על הקישור אשר תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, תוביל ליציאתך משירותי החברה ותפנה אותך לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

    כל פניה בנוגע להסרה מרשימת דיוור ו/או כל פניה אחרת ביחס למידע ו/או לשירות, יש להפנות אל מוקד שירות הלקוחות של החברה במספר הטלפון 03-9435301

    1. מסירת מידע לצד שלישי

    על פי דרישת הלקוח ו/או בהסכמתו המפורשת.

    במסגרת שיתוף הפעולה בין החברה לבין חברת Pairzon המספקת לחברה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות.

    לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים, על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, לרבות לספק שירותי ענן, בארץ או בחו"ל;

    בכל מקרה בו יופרו תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם הלקוח יבצע או ינסה לבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו באמצעות השירות ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;

    בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו;

    לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או הטילה על החברה חבות לעשות זאת (כגון: רשויות המס);

    לצרכי ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.

    בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

    החברה עשויה להעביר מידע לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש החברה להעברה:

    החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את הלקוח באופן אישי. 

    1. אבטחת מידע

    החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו לה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי החברה מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות משתמש הקצה, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.

    החברה מחוייבת לשמור על המידע בהתאם להוראות החוק בדבר ניהול מאגרי מידע ושימוש בהם ומצהירה כי הינה פועלת בהתאם להוראות החוק, לרבות, אך לא רק, אבטחה המידע, ניהול ושימוש במאגרי מידע ושימוש במידע.   

    1. יצירת קשר בנושא פרטיות

    על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב אל החברה.

     

     

חיבור החשבון למועדון

זהו מספר הטלפון שלך השמור אצלנו במערכת,

הקליקי לצורך קבלת SMS לאימות: